Onze online oogtest:

test uzelf!

scroll down
Vos favoris

Hoe goed ziet u?
Onze online oogtest: test uzelf!

Oogafwijkingen ontstaan vaak in de loop van de tijd en zonder dat u het merkt. Onze oogtest geeft u een eerste indruk van uw gezichtsvermogen. Test nu uw gezichtsvermogen! Let op: een zelftest vervangt niet een professionele oogmeting door een opticien of oogarts.

Als u merkt dat u dichtbij of in de verte niet goed ziet, dan bent u waarschijnlijk ver- of bijziend.

Als u bijziend bent, kunt u zonder bril goed dichtbij zien maar is in de verte alles onscherp en wazig. De meestvoorkomende oorzaak is een te lange oogas (asmyopie). Dit houdt in dat het beeld vóór het netvlies ontstaat en daarom niet scherp gezien kan worden.
Verziendheid ontstaat in de meeste gevallen door een te korte oogas (ashypermetropie). Het beeld ontstaat achter het netvlies en wordt niet scherp afgebeeld. Voor in de verte zien kan dat meestal nog een tijd lang relatief goed gecorrigeerd worden; dichtbij ziet men echter niet scherp.

Test gezichtsvermogen

Als de armen te kort zijn om te kunnen lezen, is op oudere leeftijd ouderdomsverziendheid de meestvoorkomende oogafwijking.

Wanneer we ouder worden, neemt het gezichtsvermogen voor dichtbij af en moeten boeken of brieven met uitgestrekte armen gelezen worden. Dit komt door veroudering van de ogen en de daarmee samenhangende afnemende elasticiteit van de ooglenzen.

Ter correctie van ouderdomsverziendheid zijn multifocale glazen geschikt. Hiermee kunt u op alle afstanden scherp zien zonder hinderlijke overgangen. Op het werk hebt u veel profijt van een speciale beeldschermbril met Ergo® beeldschermglazen.

Test op ouderdomsverziendheid

Onregelmatig betekent dat het hoornvlies niet gelijkmatig gekromd is. Een licht astigmatisme komt veel voor.

Circa 70% van alle brildragers is astigmatisch. Dat betekent dat ze een onregelmatige kromming van het hoornvlies hebben. Door de verschillende vervormingen van het hoornvlies wordt het licht op uiteenlopende manieren gebroken, waardoor bijvoorbeeld ronde voorwerpen vanwege de vertekening ovaal lijken. Dit verklaart ook het synoniem 'astigmatisme'.

Een onregelmatige kromming van het hoornvlies wordt door torische glazen gecorrigeerd. Met de brillenglazen van Rodenstock kan een onregelmatige kromming van het hoornvlies optimaal gecorrigeerd worden. Hierdoor kunt u uw gezichtsvermogen weer ten volle benutten.

Test op onregelmatige hoornvlieskromming

Net als vele oogafwijkingen is ook kleurenzwakte meestal aangeboren. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Kleurenzwakte of kleurenblindheid? Vaak worden beide begrippen als synoniem gebruikt. Maar de erfelijk bepaalde gezichtsstoornissen zijn absoluut niet gelijk aan elkaar. Protanomalie en deuteranomalie betreffen een kleurenzwakte voor rood respectievelijk groen. Dat betekent dat de kleuren alleen herkend worden als ze bijzonder verzadigd en krachtig zijn.

Met anopie wordt kleurenblindheid voor verschillende kleuren aangeduid. Bij protanopie en deuteranopie mist de betreffende persoon op het netvlies de kleurreceptoren voor rood respectievelijk groen. Beide kleuren worden als lichte grijstinten waargenomen. Helaas kunnen kleurenzwakte en kleurenblindheid niet behandeld worden. Met gekleurde brillenglazen kan echter de veelvoorkomende lichtgevoeligheid verminderd worden.

Test kleurwaarneming

Eenvoudig gezegd is het netvlies een projectievlak waarop onze omgeving afgebeeld wordt. Dit vlak geeft de door lichtprikkels opgewekte impulsen door aan de hersenen.

De Amsler-oogtest dient om het netvlies te onderzoeken. Hiermee kunnen aandoeningen in het midden van het netvlies vastgesteld worden. Bij degeneratie van de macula gaat de centrale gezichtsscherpte van een oog geheel of gedeeltelijk verloren. Omdat alleen het midden van het netvlies is aangedaan, blijft het gezichtsveld naar de zijkanten toe behouden.
Maculadegeneratie moet door een oogarts behandeld worden. Als u dus bij de bovengenoemde oogtest geen goed gevoel hebt, maakt u dan een afspraak met een oogarts.

Test werking van netvlies

Het gezichtsveld (ook wel zichtveld genoemd) is wat wij zien als we ons hoofd rechtop houden en recht vooruit kijken.

Het omvat alles wat op het netvlies afgebeeld wordt. Daarbij speelt het geen rol of de dingen scherp zijn. Hiertoe behoort ook de omgeving, die men weliswaar waarneemt maar niet scherp ziet.

Test gezichtsveld

Verbeter uw zicht op een monitor

Met een paar eenvoudige maatregelen en een speciale computer- of beeldschermbril bent u al verzekerd van beter kijkcomfort tijdens beeldschermwerk. Ook de instellingen van uw monitor spelen hierbij een rol.

Verbeter zicht op monitor

Testez votre vision

Quelle est votre acuité visuelle en vision de loin ? Testez-là !

 1. Téléchargez notre modèle et imprimez-le.
 2. Fixez la feuille sur le mur à hauteur de vos yeux et reculez de 4 mètres (5 pas).
 3. Essayez de voir où se situe l'ouverture circulaire. Mémorisez la ligne que vous pouvez toujours voir clairement et aisément.
Télécharger l'exempletest-for-visual-impairment.pdf (76 KB)
 • À quelle ligne ne pouviez-vous plus détecter précisément l'ouverture circulaire ? La valeur correspondante décrit votre acuité visuelle en vision de loin.

  Acuité visuelle de 1,2 à 1,5 :
  Félicitations ! Vous avez des yeux de lynx! Cependant, n'oubliez pas de consulter régulièrement l'opticien ou l'ophtalmologiste pour contrôler l'excellence de votre vision.

  Acuité visuelle 1,0 :

  Vous avez probablement besoin de lunettes. Cependant, vos yeux peuvent évoluer avec le temps et votre acuité visuelle risque de se détériorer. Un examen régulier est donc recommandé.

  Acuité visuelle 0,8 :

  Ceci est la valeur limite pour conduire en toute sécurité. Vous devriez faire examiner vos yeux par le médecin ou l'opticien ! Gardez à l'esprit que la nuit ou dans des conditions d'éblouissement, votre acuité visuelle est plus faible qu'à la lumière du jour.

  Acuité visuelle de 0,4 à 0,6 :

  Votre acuité visuelle semble anormalement faible. Faites examiner vos yeux par un professionnel dès que possible ! Vous avez besoin de lunettes, en particulier pour conduire.

Test de presbytie

Quelle est votre acuité visuelle en distance intermédiaire lorsque vous travaillez?
Faites l'auto-test pour obtenir un premier bilan !

 1. Téléchargez notre modèle et imprimez-le.
 2. Tenez la page à 40 cm de vos yeux. Cela correspond approximativement à la distance classique de lecture.
 3. Parcourez le document ligne après ligne. Retenez la valeur située devant la dernière ligne que vous pouvez toujours lire clairement et aisément.
Téléchargertest-for-presbyopia.pdf (18 KB)
 • La valeur que vous avez retenue décrit votre acuité visuelle pour la vision de près.

  Acuité visuelle de 0,8 à 1,0 :
  Félicitations ! Ces valeurs indiquent une vision de "normale" à "excellente". Refaites le test régulièrement pour vérifier votre acuité visuelle.

  Acuité visuelle de 0,4 à 0,6 :
  Ces valeurs sont considérées comme étant « faibles » et vous avez probablement besoin de lunettes. Un test professionnel réalisé par un opticien ou un ophtalmologue est recommandé !

  Acuité visuelle de 0,1 à 0,32 :
  Les valeurs situées dans cette plage sont considérées comme indiquant une « déficience visuelle »". Vous devriez donc consulter sans tarder un opticien ou un ophtalmologiste !

Test pour l'astigmatisme

Une courbure cornéenne (astigmatisme) se produit lorsqu'un point est représenté par un tiret sur la rétine. Effectuez l'auto-test maintenant !

 1. Regardez en direction des quatre cercles, les uns après les autres, et observez les lignes. Important : Faites ceci tout d'abord avec chaque œil séparément, puis avec les deux yeux simultanément. Vous pouvez ensuite faire le test avec ou sans lunettes.
 2. Vous voyez clairement des lignes noires dans tous les cercles ?
 • Si les lignes apparaissent floues ou pas claires dans une ou plusieurs directions, cela peut être le signe d'anomalies des yeux. Dans ce cas, vous devriez consulter un opticien ou un ophtalmologue. Si vous détectez également les différences des lignes avec votre lunettes, vous devriez faire contrôler vos lunettes car un astigmatisme non corrigé réduit votre acuité visuelle.

Tester la perception des couleurs

Les couleurs jouent un rôle important.Pas seulement pour la qualité de votre vision, mais aussi pour votre sécurité, par exemple au milieu du trafic.Faites un test et voyez si vous percevez correctement les couleurs.

 1. Regardez l'image et essayez de reconnaître les chiffres ou les lettres.
 2. Choissez parmi les réponses possibles !
 • Je vois un 8.
 • Je vois un 12.
 • Je vois autre chose.

Si vous ne pouvez reconnaître qu'un 8 dans l'image ci-dessus, vous êtes probablement affecté d'une indifférence aux couleurs rouge et vert.Un test chez un professionnel (opticien ou ophtalmologue) est recommandé !

Si vous ne pouvez reconnaître qu'un 12 dans l'image ci-dessus, vous êtes probablement affecté d'une indifférence aux couleurs bleu et jaune.Un test chez un professionnel (opticien ou ophtalmologue) est recommandé !

Si vous être capable de reconnaître le chiffre 182 dans l'image ci-dessus, votre perception des couleurs est probablement correcte. Répétez le test régulièrement pour vérifier votre perception des couleurs.

 1. Regardez l'image et essayez de reconnaître les chiffres ou les lettres.
 2. Choissez parmi les réponses possibles !
 • Je vois un 3.
 • Je vois autre chose.

Si vous être capable de reconnaître le chiffre 3 dans l'image ci-dessus, votre perception des couleurs est probablement correcte. Répétez le test régulièrement pour vérifier votre perception des couleurs.

Si vous ne pouvrez reconnaître aucun chiffre dans l'image ci-dessus, vous souffrez probablement d'une indifférence aux couleurs rouge et vert.Nous vous recommandons de faire réaliser un test chez un professionnel (opticien ou ophtalmologue) !

 1. Regardez l'image et essayez de reconnaître les chiffres ou les lettres.
 2. Choissez parmi les réponses possibles !
 • Je vois un C et un H.
 • Je vois seulement un 31.

Si vous être capable de reconnaître un C et un H dans l'image ci-dessus, votre perception des couleurs est probablement en correcte. Répétez le test régulièrement pour vérifier votre perception des couleurs.

Si vous ne pouvez reconnaître qu'un 31 dans l'image ci-dessus, vous êtes probablement affecté d'une indifférence aux couleurs rouge et vert. Un test professionel par un opticien ou un ophtalmologue est recommandé !

Testez la fonction de votre rétine

Le test dit d'Amsler permet de révéler certaines pathologies de la rétine. Testez la fonction de votre rétine maintenant !

 1. Regardez l'image à une distance de 30 cm. Si vous avez besoin de lunettes de lecture, veuillez les porter. Effectuez le test tout d'abord avec les deux yeux, ensuite avec l'œil droit, puis l'œil gauche.
 2. Répondez aux questions ci-après :
  Voyez-vous le petit carré noir au milieu de la grille ?
  Regardez le carré. Distinguez-vous toujours l'ensemble de la grille ?
  Toutes les lignes de la grille sont-elles parallèles et noires ?
 • Si vous avez répondu par la négative à une ou plusieurs questions, nous vous conseillons de consulter un ophtalmologiste sans tarder : Cela peut être le signe d'une modification anormale de la rétine. Important : Répétez le test de temps en temps !

Testez la fonction de votre rétine

Le test dit d'Amsler permet de révéler certaines pathologies de la rétine. Testez la fonction de votre rétine maintenant !

 1. Regardez l'image à une distance de 30 cm. Si vous avez besoin de lunettes de lecture, veuillez les porter. Effectuez le test tout d'abord avec les deux yeux, ensuite avec l'œil droit, puis l'œil gauche.
 2. Répondez aux questions ci-après :
  Voyez-vous le petit carré noir au milieu de la grille ?
  Regardez le carré. Distinguez-vous toujours l'ensemble de la grille ?
  Toutes les lignes de la grille sont-elles parallèles et noires ?
 • Si vous avez répondu par la négative à une ou plusieurs questions, nous vous conseillons de consulter un ophtalmologiste sans tarder : Cela peut être le signe d'une modification anormale de la rétine. Important : Répétez le test de temps en temps !

Améliorez votre vision sur écran

Configurez votre écran pour une vision confortable, sans fatigue, lors de votre travail ou vos loisirs !

 1. Voyez-vous distinctement 9 surfaces grises différentes ? Vous devriez voir à gauche une surface noire, et à droite une surface toute blanche.
 2. Si ce n'est pas le cas, modifiez la luminosité et le contraste de votre écran jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.
 • • Prenez le temps d'aménager votre poste de travail de façon ergonomique (hauteur du siège, position de l'écran, etc).
  • Veillez à cligner des yeux régulièrement afin d'éviter d'avoir les yeux secs.
  • Adaptez la taille de la police sur votre écran de façon à pouvoir lire confortablement sans effort.
  • De temps à autre, écartez votre regard de l'écran, ou faites de petites pauses, afin de permettre aux muscles de vos yeux de se détendre.
  • Installez l'écran à une distance d'environ 50 cm par rapport à vos yeux.

Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
Fax

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.